Nom:*

Email:*

Línia:

Dia de servei:

Quantes vegades heu utilitzat aquest servei?

 És la 1a.vegada

   

 Fins a 3 vegades

   

 Més de 3 vegades

Com heu sabut de l’existència d’aquest servei?

 Internet

   

 Hotel/establiment turístic

 Diari/TV/ràdio

   

 Contactes/amics

 Altres: 

Per què heu utilitzat aquest servei?

 Transport

   

 Visita turística

   

 Tipus de vehicle

 Altres: 

Recomenaríeu aquest servei a altres persones?

 si

   

 no

Valorar d’1 a 5 els següents punts:

5. Excel•lent  |  4. bo  |  3. regular  |  2. dolent  |  1. molt dolent

Qualitat del servei/Professionalitat

Informació prèvia del servei/publicitat del servei

Amabilitat/tracte xòfer

Neteja minitren

Tipus vehicle

Ruta+parades realitzades

Puntualitat parades/horaris

Satisfacció general

Qualque comentari a afegir

He llegit i accepto les advertències legals