CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ECOLOGIC MINITRENET SL informa de que és titular del website WWW.MINITRENET.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ECOLOGIC MINITRENET SL informa de les següents dades: ECOLOGIC MINITRENET SL, con CIF B07226012, i domicili social a AVINGUDA BENVINGUTS 64, 07660 CALA D OR inscrita en el Registre Mercantil en el tom 643, foli 54, fulla 14395, inscripció 1a. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@minitrenet.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel website de ECOLOGIC MINITRENET SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web ECOLOGIC MINITRENET SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ECOLOGIC MINITRENET SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ECOLOGIC MINITRENET SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT
ECOLOGIC MINITRENET SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enlla¸cos establerts en su websitei declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. ECOLOGIC MINITRENET SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ECOLOGIC MINITRENET SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
ECOLOGIC MINITRENET SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
ECOLOGIC MINITRENET SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ECOLOGIC MINITRENET SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites ECOLOGIC MINITRENET SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ECOLOGIC MINITRENET SL amb CIF B07226012 i domicili social situat a AV. BENVINGUTS 64 07660, CALA D'OR (ILLES BALEARS), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ECOLOGIC MINITRENET SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

ECOLOGIC MINITRENET SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ECOLOGIC MINITRENET SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@minitrenet.com. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ECOLOGIC MINITRENET SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ECOLOGIC MINITRENET SL.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a ECOLOGIC MINITRENET SL seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés ECOLOGIC MINITRENET SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
ECOLOGIC MINITRENET SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i ECOLOGIC MINITRENET SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ECOLOGIC MINITRENET SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Manacor.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ECOLOGIC MINITRENET SL amb CIF B07226012 i domicili social situat a AV. BENVINGUTS 64 07660, CALA D'OR (ILLES BALEARS), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ECOLOGIC MINITRENET SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

ECOLOGIC MINITRENET SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ECOLOGIC MINITRENET SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@minitrenet.com. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ECOLOGIC MINITRENET SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ECOLOGIC MINITRENET SL.